Weinprämierungen 2020

Falstaff Trophy

 

Chardonnay 2018  88 Punkte  Diplom

Nobler Rosé 2019  88 Punkte  Diplom

 

 

 

 

 

 

Weinprämierungen 2019

Internationale Weinprämierung Zürich EXPOVINA

 

Nobler Weisser 2018       Gold

Riesling 2018                    Gold

Tête de Pinot 2016          Gold

Sauvignon Blanc 2018      Silber

Sylvie 2018                         Silber

Blanc de Noir 2018            Silber

Nobler Blauer 2017           Silber

Der Besondere 2017         Silber

 

AWC Vienna (internationale Weinprämierung Wien)

 

Sauvignon Blanc 2018      Gold

Cabernet-Pinot 2016        Gold

Nobler Weisser 2018         Silber

Riesling 2018                      Silber

Chardonnay 2018              Silber

Nobler Rosé 2018              Silber

Nobler Blauer 2017           Silber

 

Grand Prix du Vin Suisse 2019

 

Sauvignon Blanc                Silber

 

 

Weinprämierungen 2018

Grand Prix du Vin Suisse 2018

 

Nobler Weisser 2017      Gold und 3. Rang aller Riesling-Silvaner der Schweiz

Cabernet-Pinot 2015       Gold

Sauvignon Blanc 2017      Silber

Blanc de Noir                     Silber

     

 

Internationale Weinprämierung Zürich 2018 EXPOVINA

 

Sauvignon Blanc 2017     Gold

Nobler Weisser 2017        Silber

Tête de Pinot 2015            Silber

Cabernet-Pinot 2015         Silber

 

 

Weinprämierungen 2017

Grand Prix du Vin Suisse 2017

 

Nobler Weisser 2015       Nominiert unter den 6 besten Riesling-Silvaner der Schweiz

Tête de Cuvée 2014          Gold

Sylvie 2016                         Silber

Sauvignon Blanc 2016      Silber

Der Besondere 2016         Silber

 

 

Mondial des Pinots Sierre 2017

 

Oeil de Perdrix 2016          Gold

 

 

Internationale Weinprämierung Zürich 2017

 

Sauvignon Blanc 2015      Gold

Sylvie 2016                        Silber

Nobler Blauer 2015          Silber